Waarom vieren we Kerst?

Waarom vieren we Kerst?

Kerst is voor veel mensen een tijd van gezelligheid, familie en cadeautjes. Voor anderen is het een tijd van eenzaamheid of decemberstress. Maar waarom vieren we eigenlijk kerst?

De geschiedenis van kerst gaat terug naar het begin van onze jaartelling. Toen werd Jezus Christus geboren. Jezus was op z’n minst gezegd een bijzonder persoon, want ruim 20 eeuwen later, wordt zijn geboorte nog steeds gevierd. 

Waarom een bijzonder persoon? 

Het leven van Jezus Christus is opmerkelijk. In Zijn leven werden tientallen voorspellingen uit de Tenach (Joodse Bijbel) vervuld, te beginnen met zijn geboorteplaats: Bethlehem in Israël. Jezus Christus was verwekt door Gods Heilige Geest bij een menselijke moeder, Hij was dus mens, maar ook deel van God zelf. Vandaar dat Hij ook Gods Zoon genoemd wordt. Zijn komst was al vele eeuwen voor Zijn geboorte door vele mensen voorspeld.

Jezus werd in Israël, in het dorp Bethlehem, geboren onder omstandigheden die je een kind nou niet echt zou toewensen. In een stal in een voerbak was zijn wieg. Na Zijn geboorte moest het gezin vluchten naar Egypte omdat de Koning van Israël gehoord had van Zijn geboorte en hem naar het leven stond omdat deze Koning bang was op termijn van de troon gestoten te worden door Hem. 

Nadat de koning gestorven was, keerde het gezin terug naar hun eigen land. Jezus groeide op in het dorp Nazareth in het noorden van Israël. Terwijl Jezus opgroeide, werd Hij steeds wijzer en de mensen hielden van Hem.

Jezus Christus was ongeveer 30 jaar, toen Hij ging prediken en de mensen opriep zich te bekeren van hun zelf-gerichte leven en te gaan leven zoals God het wil.

Zoals God het wil?

Leven zoals God het wil? Een belangrijke vraag die daaraan voorafgaat is of je überhaupt gelooft of er een God bestaat. Veel mensen geloven dat immers niet. Als je er vanuit gaat dat er géén God is, zijn er verschillende redenen om daar toch een keer bij stil te staan.

Kijk eens goed om je heen… Wat zitten mensen, dieren en planten ongelofelijk complex in elkaar… En wat een samenhang: hoe bijzonder dat planten de voor mens en dier zo broodnodige zuurstof produceren. En dat is nog maar één voorbeeld van de afhankelijkheid tussen planten, dieren en mensen. Ook alle omstandigheden hier op aarde zijn zodanig op elkaar afgestemd dat er überhaupt leven mogelijk is; als er één of enkele van deze omstandigheden niet zouden kloppen, zou er geen leven mogelijk zijn!

Veel mensen gaan er van uit dat alles is voortgekomen uit evolutie omdat we dat nou eenmaal op school hebben geleerd. Maar weinig mensen hebben de moeite genomen om deze theorie ook te toetsen. Er zijn echter steeds meer wetenschappers die vraagtekens zetten bij het ontstaan van het leven door evolutie. De theorie begint aan alle kanten te rammelen. 

Als je hier meer over wilt weten, kijk dan eens op www.bijzonderebloemen.nl Op deze website wordt aan de hand van een bloem hoe ongelofelijk bijzonder het leven in elkaar zit.

Het is redelijkerwijs onmogelijk, dat de natuur door een reeks toevalligheden is ontstaan. Als je het daar mee eens bent dan zal je moeten accepteren dat er dus een andere oorzaak van het leven is. Iets of iemand die alles uitgedacht en in elkaar gezet heeft. Een scheppende macht of kracht dus. Een creatief brein achter ons complex bestaan. Beter bekend als “God”. 

Wil je daar meer over lezen, neem dan een kijkje op www.jouwweek.nl

Ongelofelijke kerst

Waarom geen perfecte wereld?

Ben je bereid om het bestaan van een God serieus te nemen? Of ben je bereid om hier op z’n mist verder over na te denken? Als een God de wereld bedacht en gemaakt heeft, waarom zou Hij dat dan niet op een perfecte manier gedaan hebben? Alles is immers zeer goed doordacht en alles sluit perfect aan op elkaar. Maar waarom is er dan toch ook ellende?

Blijkbaar heeft God een risico genomen met Zijn creatie… Hij heeft niet alleen een magnifiek scheppingswerk geleverd, maar ook mensen gemaakt. Mensen met een eigen vrije wil, met invloed op Zijn schepping. Die eigen vrije wil houdt ook in dat mensen zelf kunnen kiezen: om hun Schepper te respecteren óf om Hem te negeren.

Wat heeft dat nou allemaal met kerst te maken?

Terug naar het verhaal van Jezus Christus. Zo rond zijn 30e verzamelde hij een groep van 12 leerlingen om zich heen waarmee hij rondtrok in het noorden van Israël. Hij was zeer bewogen met de mensen en bezocht verschillende dorpen en steden. In die plaatsen gebeurde het vaak dat hij mensen genas van lichamelijke en geestelijke ziekten. Grote groepen mensen volgden hem vaak en het gebeurde geregeld dat duizenden mensen naar zijn verhaal kwamen luisteren.

De relatie van God met de mensen stond centraal in Zijn boodschap. Schijnheilige mensen moesten het ontgelden omdat zij uiterlijk wel deden alsof zij hun schepper respecteerden, maar in hun hart liever deden wat zij zelf wilden. Jezus ging vaak om met eenvoudige mensen die niet belemmerd werden door hun macht en aanzien. Hij schopte veelvuldig tegen “heilige huisjes”, religieuze wetjes en regeltjes die niets te maken hadden met een oprechte relatie met God.

De rode draad van Zijn boodschap is dat God een God van liefde is. Hij heeft oog voor wat hij gemaakt heeft en wil graag een relatie met Zijn schepselen, maar ook het respect wat Hij verdient als hun Schepper. Voor de mensen die dat ook willen heeft Hij een prachtige toekomst weggelegd na dit leven hier op aarde.

Echter voor een relatie met de mensen zit er iets belangrijks in de weg. God is een perfect en rechtvaardig wezen. Hij moet dus uiteindelijk alles en iedereen die tegen Zijn ‘spelregels’ ingegaan zijn moeten beoordelen en een passende consequentie verbinden aan dit gedrag. Als God immers alles zou toelaten wat de mens zou doen, zou er geen respect voor Hem zijn en zou chaos en anarchie het gevolg zijn.

Toch is dat niet wat God wil. Met het geven van een vrije keuze schuilde hier dus een dilemma voor God in. Geen enkel mens -met een vrije wil- zou in staat kunnen zijn om aan de standaard van God te kunnen voldoen. Een mens zou dus niet in staat zijn een relatie met God te hebben. Ieder mens is uiteindelijk geneigd om vooral aan zichzelf te denken, met het gedrag wat daar bij hoort: egoïsme, behoefte aan macht, enzovoorts.

Een bijzondere oplossing

God zou God niet zijn als Hij voor dilemma ook niet een oplossing heeft. In Zijn wijsheid en creativiteit heeft Hij een ingrijpende oplossing bedacht, die niet alleen getuigt van creativiteit, maar vooral ook van liefde.

Hij heeft bedacht om  zélf de consequenties van de ongehoorzaamheid van de mens voor Zijn rekening te nemen. Hij heeft dit gedaan door in de persoon van Jezus Christus hier op aarde te komen. Jezus is deel van God, maar ook mens geworden. Hij wordt daarom ook wel de Zoon van God genoemd.

Jezus heeft hier niet alleen op aarde geleefd om de mensen te vertellen over de liefde van God en om ze met woorden te overtuigen van de noodzaak om te leven zoals God dat wil… Hij heeft niet alleen een goed voorbeeld gegeven door zonder fouten en egoïsme te leven, maar Jezus heeft tenslotte Zijn leven gegeven voor de mensen.

De religieuze leiders van die tijd konden niet accepteren dat Jezus Christus hun redder zou zijn. Integendeel, ze lieten Hem uiteindelijk ter dood brengen omdat ze vonden dat Zijn leer indruisde tegen alles wat zíj de mensen leerden over God. God liet bewust toe dat Zijn eigen Zoon -de enige Mens zonder zonde- een vreselijke dood moest sterven aan een kruis. Dat was enorme opoffering, maar vond plaats uit liefde voor de mensen. Door als onschuldig en zondeloos mens te sterven heeft Jezus Christus alle fouten van de mensen voor Zijn rekening genomen.

Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de mens om weer een relatie met God te hebben. Tenminste als je wilt accepteren dat God dit voor jou gedaan heeft en jij Zijn uitgestrekte hand aanneemt.

Een kado voor jou

Was dat alles?

Nu is het goed voor te stellen dat dit verhaal in eerste instantie niet zomaar te begrijpen is… Een goed mens die zegt dat hij de Zoon van God is en die hier een aantal jaren op aarde leeft en uiteindelijk op een gruwelijke manier aan zijn einde komt om daarmee de relatie met God kan herstellen. 

Een volkomen goed mens, Jezus Christus, de Zoon van God, die wonderen deed op aarde en op een gruwelijke manier stierf om daarmee voor mensen de relatie met God te herstellen… Met Zijn dood hield het niet op! Drie dagen na Zijn dood, is Jezus Christus uit de dood opgestaan. Hij is daarna aan verschillende personen verschenen, zelfs ook aan meer dan 500 mensen tegelijk! Hij heeft laten zien dat Hij sterker was dan de dood en daarmee zijn Goddelijke kracht getoond.

Nu denk je misschien: wat kan ik hier mee? Het klinkt misschien nogal onbegrijpelijk dat God in de persoon van Jezus Christus hier op aarde heeft geleefd, vervolgens sterft en weer opstaat uit de dood. Maar als je dit niet kan of wil geloven, bedenk dan eens op welke andere wijze God jou duidelijk had moeten maken dat Hij van jou houdt, zónder in te grijpen in de vrije keuzemogelijkheid die hij aan mensen gegeven heeft?

Wat doe jij met het verhaal van kerst?

Bedankt dat je de moeite hebt genomen om je even te verdiepen in het verhaal van kerst. Wat doe je er mee? Nu je gehoord hebt dat God van jou houdt en zelfs Zijn Zoon Jezus naar ons toegestuurd heeft om de relatie met jou te herstellen. Leg je dat naast je neer of wil je daar meer over weten? 

Als je het verhaal over Jezus je aan het denken gezet heeft over jóuw relatie met je Schepper, dan is het begrijpelijk dat er nog veel vragen bij je opkomen. Je kan verder lezen op www.jouwweek.nl. Dat is een website waarop meer achtergrondinformatie wordt gegeven. Je wordt uitgedaagd om een week lang na te denken over jouw leven en je toekomst. Ik hoop dat je de uitdaging aangaat en een hele bijzondere week tegemoet gaat!

Lees hier het kerstverhaal uit de Bijbel

Denk een week na over je leven

Een hele bijzondere kerst toegewenst!