Uitspraken van Jezus

Uitspraken van Jezus

Uitspraken van Jezus

Waarvoor leef je?

‘Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil. Want dan zul je Hem zien. ‘ Matteüs 5:8

‘[ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] “Verzamel geen rijkdommen op aarde. Want je schatten gaan kapot door de motten en de roest, en dieven breken in en stelen ze. Verzamel liever rijkdommen in de hemel. Die schatten gaan niet kapot door motten en roest, en daar zijn geen dieven die inbreken of stelen. Onthoud goed: waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn.”‘ Matteüs 6:19-21

Het karakter van God

‘Als je zoon je om brood vraagt, geef je hem toch geen steen? En als hij om een vis vraagt, geef je hem toch geen slang? Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker goede dingen geven als mensen Hem daarom bidden? ‘ Matteüs 7:9-11

Wat heb je nodig om te geloven?

‘De twaalf leerlingen zeiden tegen de Heer Jezus: “Geef ons meer geloof!” De Heer zei: “Je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje [één van de kleinste zaden]. Als je dan tegen deze boom zou zeggen: ‘Kom met wortels en al uit de grond en ga in de zee staan,’ dan zou hij je gehoorzamen.”‘ Lukas 17:5-6

Waar kies je voor?

‘Want als je je leven [ voor jezelf ] wil houden, zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor Mij, zul je het juist redden. Wat heb je eraan als je alles hebt wat je hebben wil, maar het kost je je leven? En wat kun je geven in ruil voor je leven? ‘ Matteüs 16:25-26

Wat heb je eraan als je alles hebt wat je hebben wil, maar het kost je je leven? Want als je je leven [ voor jezelf ] wil houden, zul je je leven verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor Mij en voor het goede nieuws, zul je je leven redden. ‘ Markus 8:35-36

‘Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. ‘ Johannes 5:24

[…] “Als je in Mij gelooft, geloof je eigenlijk in Hem die Mij heeft gestuurd! En als je Mij ziet, zie je Hem die Mij heeft gestuurd! Ik ben gekomen om een lamp te zijn in deze wereld. Iedereen die in Mij gelooft, kan in het licht leven. Hij hoeft niet langer in het donker te blijven. […] Mensen die niets van Mij willen weten en niet naar Mij willen luisteren, zullen op de laatste dag veroordeeld worden door de woorden die Ik heb gezegd. Want Ik heb niet namens Mijzelf gesproken, maar namens de Vader, die Mij heeft gestuurd. Hij heeft Mij gezegd wat Ik moet zeggen. ‘ Johannes 12:44-46,48-49

Rust!

‘Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. ‘ Matteüs 11:28-29

De belangrijkste leefregel

“Deze: ‘Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.’ Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’ De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten.”‘ Matteüs 22:37-40

‘Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.’ De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’ Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee.” ‘ Markus 12:30-31

Over de toekomst

‘Jezus zei tegen hen: “Luister goed! Ik zeg jullie: op een dag zal alles nieuw gemaakt worden. Ik zal dan op mijn hemelse troon zitten.’ Matteüs 19:28

‘[ Jezus zei: ] “Straks zal de Mensenzoon komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit, samen met al zijn engelen. Dan zal Hij op zijn koninklijke troon gaan zitten. Alle volken zullen vóór Hem worden gebracht. En Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. ‘ Matteüs 25:31-32

[over de mensen die niet geleefd hebben zoals God wil] ‘Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen.”‘ Matteüs 25:46

‘Jezus zei: “Luister goed! Ik zeg jullie dat iedereen die zijn huis of broers of zussen of moeder of vader of vrouw of kinderen of akkers heeft achtergelaten voor Mij en voor het goede nieuws, 100 keer zoveel terug zal krijgen. Nu in deze wereld zul je huizen en broers en zussen en moeders en kinderen en akkers krijgen, én vervolging. En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven. ‘ Markus 10:29-30

‘Op een dag zal de Heer van het huis opstaan en de poortdeuren dichtdoen. Dan zullen jullie buiten staan. Jullie zullen op de deur gaan kloppen en zeggen: ‘Heer, doe open!’ Maar Hij zal tegen jullie zeggen: ‘Ik ken jullie niet.’ ‘ Lukas 13:25

Over Zijn missie

‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om Zich te láten dienen, maar om Zélf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven voor de mensen. Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee Hij heel veel mensen vrijkoopt.”‘ Matteüs 20:28 

‘Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die [ bij God ] weggelopen waren, te zoeken en te redden.”‘ Lukas 19:10

Jezus voorspelt Zijn eigen dood

‘Jezus begon hun [zijn leerlingen] uit te leggen dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden. Dat Hij niet geloofd zou worden door de leiders van het volk, de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Dat Hij zelfs zou worden gedood. Maar ook dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. ‘ Markus 8:31

‘Hij zei: “We zijn op weg naar Jeruzalem. De Mensenzoon zal gevangen worden genomen door de leiders van de priesters en door de wetgeleerden. Ze zullen ervoor zorgen dat Hij de doodstraf krijgt en Hem aan de Romeinen uitleveren. Die zullen Hem belachelijk maken, bespugen, zweepslagen geven en doden. Maar op de derde dag zal Hij uit de dood opstaan.”‘ Markus 10:33-34

Over huichelaars 

”Dit volk aanbidt Mij met hun mond, maar hun hart is ver bij Mij vandaan. Ze aanbidden Mij op een zinloze manier. Want wat ze aan de mensen leren, zijn [ niet mijn wetten, maar ] wetten die door mensen zijn bedacht.’ “‘ Matteüs 15:8-9

‘Maar Hij zei: “Passen jullie ook maar op, wetgeleerden! Het zal ook met jullie slecht aflopen. Want jullie leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar zelf hebben jullie geen zin om je daaraan te houden. Pas maar op, wetgeleerden! Het zal slecht met jullie aflopen. […] Want jullie hebben het de mensen onmogelijk gemaakt om God te leren kennen. Jullie hebben zelf God niet leren kennen, en jullie hebben mensen die Hem wel wilden leren kennen, tegengehouden!” ‘ Lukas 11:46,52

Als je Jezus kent…

‘Jezus zei tegen hem: “IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien jullie Hem.”‘ Johannes 14:6-7

‘De Vader heeft Mij alles gegeven. En niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader [God]. En niemand weet wie de Vader is, behalve de Zoon én de mensen aan wie de Zoon het bekend heeft gemaakt.” Daarna zei Hij tegen de leerlingen: “Het is heerlijk voor jullie dat jullie dit allemaal mogen zien. Want Ik zeg jullie: veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord.”‘ Lukas 10:22-24

Geloven in Jezus is niet zonder gevolgen

[Jezus zei:] “Jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in Mij geloven. Bedenk dan dat ze Mij óók hebben gehaat. Als jullie hetzelfde zouden zijn als de mensen die niet in Mij geloven, zouden ze van jullie houden. Want dan zouden jullie op hen lijken. Maar omdat Ik jullie heb geroepen, zijn jullie anders dan zij. Daarom haten ze jullie.’ Johannes 15:18-19

Meer teksten uit de Bijbel

Denk een week na over wat dit voor jou betekent